Martin Östling

Martin Östling

Navn: Martin Östling
Stilling: Partner
Telefon: + 46 72 370 11 35
E-post: martin.ostling@c2ugroup.com

Martin har en bred erfaring med forbedringsarbeid t fra Akzo Nobel og Renewable Energy Corporation.

Han innehatt lederstillinger innen produksjon og vedlikehold, samt sentrale roller som global Operational Excellence Manager i multinasjonale miljø.

Martin har sin nøkkelkompetanse innen endringsledelse, kvalitet, kontinuerlig forbedring og strategier for Operational Excellence.

Han har en mastergrad innen produksjonsstyring fra Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg.

Anbefalte innlegg