Terje Klausen

Terje Klausen

Navn: Terje Klausen
Stilling: Manager C2U Academy
Telefon: +47 905 38 524
E-post: terje.klausen@c2ugroup.com

Terje Klausen er Manager for C2U Academy. Han kom fra stilling som daglig leder i Nasjonalt senter for etter- og videreutdanning (NEVU), der han var sentral i videreutvikling av selskapets metoder, Lean læringsmodeller og læringsløsninger. Høsten 2016 ble NEVU en del av C2U og endret navn til C2U Academy.

Klausen er utdannet journalist og adjunkt med tillegg av ledelsesfag fra BI og har  vært redaktør av flere fagblader. Han var fagsjef og assisterende generalsekretær i Norsk Fagpresse fra 1992 – 98, der han utviklet utdanninger for journalister og redaktører og ledet implementeringsprosjekter for tidlige nettbaserte løsninger. Han har vært styremedlem i opphavsrettsorganisasjonene Kopinor og Norwaco og i flere oppstartsselskaper.

Som mellomleder i Compaq Computer Norway bygget han opp en konsulentavdeling med spesialisering i nettbaserte løsninger for blant annet telecomindustrien. Han gikk senere inn i selskapets globale team for forretningsutvikling. De senere årene har han ledet flere oppstartsselskaper, blant annet innen utvikling av opplærings- og benchmarkingsløsninger for næringsklynger.

Relaterte saker