Tips til vellykket, synlig ledelse

Partner og leder for C2U i Norge, Jostein Moe
«Å være en synlig leder» er ofte beskrevet som en viktig del av det å lede. Dette er også sterkt vektlagt i Lean-filosofien.

Hva er egentlig en synlig leder? Og hva kreves for å være det?

For det første: Det finnes to forskjellige måter å være en synlig leder:

De har hver sin funksjon, og er ikke alltid like lette å kombinere.

Myndig: Du kommer inn og tar rommet, du synes gjerne på intranett/media og «overalt» i organisasjonen. Du har en sterk stemme og et tydelig budskap i forhold til hvordan du vil at organisasjonen skal utvikle seg og setter tydelige mål på veien. Du er også god til å feire når målene nås, og å fremsnakke organisasjonen. Du er tydelig, målrettet og sterk.

Tilstede: Du er tilstede i organisasjonen, du har et nettverk utover din egen ledergruppe og dine nærmeste medarbeidere. Når du kommer inn i rommet, så er det de andre i rommet som føler seg sett. Du arbeider aktivt med å forstå og utvikle organisasjonen slik at de selv kan sette mål. Du korrigerer og støtter enkelt menneskene. Du dyrker åpenhet og tillit, og er konsistent.

Skal du være en synlig leder så trenger du å være bevisst på både din myndighet og din tilstedeværelse. Jo bedre du er til å håndtere begge deler, jo bedre vil du være i ledergjerningen.

For det andre: Hva kreves og hva skal man legge vekt på, når man er «der ute»?

Det kreves at du setter deg inn i detaljene. Her er det en felle, er du langt nok ned i detaljene, er det fristende å begynne å detaljstyre, men det skal du ikke. Din kunnskap om detaljer skal du bruke til å:

  1. Belønne fremgang. Det vil si, du må kunne nok om detaljene til å forstå om de du besøker jobber bedre nå enn sist du var der. Du må dessuten kunne nok om detaljene til å gi konkrete tilbakemeldinger om hva du ser som har forbedret seg i riktig retning
  2. Påpeke tilbakegang og stillstand. Med din detaljkunnskap må du også kunne se når det ikke har skjedd noe siden sist. Da må du kunne nok til å stille gode spørsmål og hjelpe til å forstå hva det som er som hindrer organisasjonen i å bli bedre.

I tillegg må du kunne nok om både de overordnede målene, samt kravene til enheten du besøker. Fordi du som leder må kunne knytte tilbakemeldingene til et større bilde.

Kan du som leder komme med en lignende tilbakemelding neste gang du er ute av kontoret og ute der det skjer, da er du på god vei til å bli en god synlig leder:

Jeg er imponert over fremgangen, [detaljer], dette er noe vi behøver for å nå målene våre [forklar bedriftens mål, eller målene for ditt ansvarsområde på en relevant måte], og da trenger vi deres bidrag til å nå [detaljerte mål for den enheten du besøker]. Bra jobbet, fortsett slik. Hvordan ser dere for dere neste nivå?

Eller…

Jeg ser at vi begynner å ligge etter [detaljer]. Vi trenger deres bidrag til å nå målene våre [forklar bedriftens mål eller målene for ditt ansvarsområde på en relevant måte]. Vi trenger virkelig deres bidrag, dvs [detaljerte mål for enheten du besøker]. Jeg vil gjerne forstå hvorfor [start med åpne spørsmål, men følg opp. Jo mer du kan følge opp med detaljspørsmål, jo bedre er det]. Jeg vil gjerne komme tilbake for å høre mer om hvordan dere skal komme videre, og hvordan jeg kan hjelpe.

PS: Det er ingenting galt i å lese seg opp, og å øve seg foran speilet!

For det tredje: Husk at jobben din ikke er ferdig etter at du har vært «der ute», nå skal du utvikle menneskene

Du må sørge for at du leverer den støtten og hjelpen til teamet som du har observert at de trenger. Er du nærmeste leder, er det gjennom direkte aksjoner. Er du «nest nærmeste» leder (eller lengre unna), må du jobbe gjennom linja! Du bruker da tid med de lederene som rapporterer til deg, for at de skal forstå hva du forventer av dem, og forsikre deg om at de følger opp dette videre. Slik bygger du hele organisasjonen.

Så er det bare å glede seg til neste gang du er ute på gulvet for å se om du har bidratt til å holde i gang et velfungerende teamet, eller kanskje hjulpet i gang et stagnerende team.

PS: På «lean’sk» kan artikkelen kondenseres til 3 begreper: Go-to-gemba, Plan-Do-Check-Act og Coaching.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy

Relaterte saker