Tjenester

C2U Group er et nordisk konsulentselskap med en historie som strekker seg tilbake til 1999. Typisk for våre konsulenter er at vi har hatt ledende roller i linjen i ulike selskaper innen ulike deler av verdikjeden. Vi tilbyr konsulenthjelp først og fremst innen produksjon, logistikk, service og produktutvikling.

Som et resultat av sammenslåingen av C2U og JMAC Scandinavia har vi en nær relasjon til Japan, og har egenutviklede utdanninger sammen med Toyota, samt at vi kan benytte japanske konsulenter i våre oppdrag. Vi våger påstanden at vi kombinerer den beste kunnskapen og erfaringen fra Japan og Norden.

Vårt fokus på at kultur og struktur må være i balanse for å oppnå definerte mål, er det forbedringskonseptet som vi benytter i våre oppdrag. Vi er faktaorienterte, og har vår største styrke i gjennomføringen av prosjekter. Vi arbeider i hele organisasjonen – sammen med og gjennom medarbeiderne. Det er viktig for oss å sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring før vi forlater oppdraget, slik at forbedringsarbeidet kan fortsette uten problemer.

Vi har lange relasjoner med våre kunder, der vi bistår med support underveis i forbedringsreisen – med all vår kompetanse. Dette innebærer at vi kommer inn for kortere eller lengre perioder, og med ulike ressurser avhengig av hvilken utfordring dere står overfor. På denne måten kan dere anvende vår ekspertise når dere behøver det, og bare i de periodene det kreves.

Våre tjenester kan deles inn i tre hovedområder:

Management Consulting

Kultur og ledelse

Utdanning og trening

I de fleste oppdrag kombinerer vi tjenestene i hovedområdene avhengig av hvilket behov som finnes, og hvilke mål organisasjonen har.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy