Kulturanalyse

Å forstå nåsituasjon er en vesentlig del av starten på en forbedringsreise. Dette gjelder uansett om man ønsker å innføre Lean som forbedringsfilosofi, eller har andre tilnærminger til kontinuerlig forbedring og organisasjonsutvikling.

Gjennom lang erfaring som ledere og konsulenter har vi kommet frem til en enkel overordnet modell som danner en standard for vår tilnærming til de utfordringer som du og din organisasjon har. Denne modellen er vist under:

Som en del av å forstå nåsituasjonen tilbyr vi å gjennomføre en kultur-assessment, altså en vurdering av den delen av organisasjonskulturen hos deg som er relatert til de endringene og forbedringene du ønsker å gjøre. Noen ganger kan vurderingen omhandler en del av organisasjonen, andre ganger hele organisasjonen.

Vi definerer kultur som de dominerende holdninger, den praksis og de normer og verdier som er fremherskende og som preger fellesskapet i organisasjonen. For å gjøre en vurdering av organisasjonskultur som fenomen, må vi benytte oss av flere datakilder avhengig av kundens ønske og hvor dypt det er ønskelig å gå i analysen. Typiske kilder til informasjon for en kultur-assessment er:

  • Spørreundersøkelser, også kundens egne medarbeiderundersøkelser
  • Intervjuer, enten individuelle eller gruppeintervjuer
  • Observasjoner
  • Kultur & strukturanalyse hvor vi kartlegger graden av strukturelle forhold, for eksempel knyttet til Lean-verktøy og metoder, TPM og ICCM på den ene siden, og graden av anvendelsen og praksis i forhold på den andre siden.

Data som samles inn presenteres for deg og danner grunnlag for en plan for hva som skal gjøres for å ta organisasjonen fra nåsituasjon til ønsket fremtidig tilstand. I dette forbedringsarbeidet kan C2U tilby coaching og støtte til både ledere, HR, Lean-navigatører, prosjektledere og andre endringsagenter.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy