Interim management

C2U skal bidra til at våre kunder øker sin konkurransekraft og relevans, uansett bransje og sektor. En viktig fellesnevner for de fleste av våre konsulenter er at de har hatt krevende linjeoppgaver, enten som ledere eller som spesialister. Dette gjør at vi er i stand til å raskt sette oss inn i kundens utfordringer, og forstå de utfordringer som både ledere og medarbeidere står ovenfor.

Våre oppdrag kan starte som rene interimoppdrag, eller de kan følge av et ordinært konsulentoppdrag, hvor det etterhvert avdekkes et behov for for kompetanse i linjen som kunden ikke besitter in-house, men kanskje ikke trenger over tid. Tidvis kan vi også gå inn i en rolle midlertidig til kunden har fått rekruttert ny fast medarbeider. I så tilfellet hjelper vi også med å coache vedkommende raskt inn i sin nye jobb. Dette kan vi gjøre på alle nivå i organisasjonen.

I rollen som interim manager kan vi bidra til å øke deres gjennomføringsevne i rene turnarounds, vi kan drive endringsprosesser og gjennomføre Lean-transformasjoner. Vi forstår deres behov og kan derfor bidra til å finne gode og kosteffektive interimløsninger.

Fordelen for dere med våre interimløsninger er:

  • Tilgjengelige ledere og spesialister med svært god erfaring fra sterkt konkurranseutsatte bransjer og fra flere sektorer
  • Tilgjengelig og fleksibel kompetanse der du trenger det når du trenger det, og når en ordinær rekruttering tar for langt tid
  • Endringsdyktige interimressurser
  • Raske og målbare resultater
  • Ekspertråd du kan stole på

Vårt lederskap og vår tilnærming er fundamentert på kjerneverdier i Lean; tillit og respekt for medarbeiderne som arbeider nærmest der hvor kundeverdi skapes. Dette er svært viktig i endringsprosesser, som i de fleste tilfeller krever at en tenker og handler annerledes enn tidligere. C2Us interimkandidater har gjort dette før, og vet derfor hva som kreves for å skape reell endring.

Gjennom våre konsulenter og vårt nettverk, kan vi levere interimløsninger innen følgende områder:

Interim Management gjennom C2U gir dere en kvalitetssikret ledelses- og/eller spesialistressurs med den rette kompetanse og erfaring, og som er tilgjengelig på kort varsel.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U ca 1 gang per måned.
Se vår personvernpolicy