Ledelsescoaching

For å være bedre i stand til å operasjonalisere ledelsesbegrepet for deg som leder, jobber vi i C2U etter følgende modell for ledelse:

Modellen tar utgangspunkt i en to-deling av ledelsesbegrepet; lederskap og styring. Modellen viser at du med utgangspunkt i en kontekst veksler mellom lederskap og styring. Din utfordring er å finne en hensiktsmessig balanse mellom disse to dimensjonene. Lederskap og styring henger gjensidig tett sammen, og påvirker hverandre. Hvor fleksibelt du utnytter disse to dimensjonene i din kontekst, vil være avgjørende for hvor effektiv du er som leder.

Våre coachingmodeller og -verktøy kan blant annet omfatte:

  • Klargjøring av din og organisasjonens ønsket situasjon, visjon og verdier
  • Teste ulike analyser og perspektiver på konkrete problemstillinger du står overfor
  • Observasjon av din og eventuelt din ledergruppes ledelsespraksis
  • Refleksjonsnotater og trening

Coachingen baserer seg i hovedsak på møter og samtaler mellom deg som leder og en konsulent fra C2U. Målsetningen med coaching er å gi deg økt personlig trygghet i rollen som leder, og dermed mer effektiv utøvelse av din ledelse.

Dette oppnås gjennom et særlig fokus på hvordan du tar eierskap til lederrollen, samt bevisstgjøring av din personlig stil (ift adferd og kommunikasjon), og forståelse av egen påvirkningskraft på andre. I tillegg vil coachingen bidra til å avklare hvordan du legger forholdene best mulig til rette i egen enhet, for å skape et arbeidsmiljø som engasjerer medarbeidere, og skaper klarhet rundt forventninger til endringer, oppgaver og resultater.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy