Strategiutvikling og implementering

Støtte i arbeidet med Strategy deployment, eller målstyring på norsk, er en vanlig forespørsel vi får fra våre kunder. Hvordan sikrer vi at alle i bedriften jobber i samme retning og mot felles mål? 

Målstyring for å ”snu pyramiden opp ned”

Det er helt riktig at en god prosess for målstyring vil hjelpe bedriften til å oppnå sine mål, men i det langsiktige perspektivet er den viktigste grunnen til å jobbe med målstyringen å “snu pyramiden opp ned”. Det betyr at man bygger opp målstyringen med utgangspunkt I verdikjeden (for eks. operatørene på “gulvet”), hvor lederens viktigste oppgave er å sikre at medarbeiderne har forutsetninger for å oppnå sine mål. Dette er like gyldig for produksjonsindustri som for tjenestesektorer eller offentlig sektor.

Vår fremgangsrike modell for målstyring bygger på fem trinn:

  1. Operasjonalisere visjon
  2. Målnedbryting
  3. Forankring
  4. Gap-analyse og handlingsplaner
  5. Oppfølging

Operasjonalisere visjon
Mange bedrifter har en tiltrekkende visjon men hva betyr det egentlig for dere? Hvordan blir vi ”kundens selvsagte valg og den beste arbeidsgiveren i Skandinavia”? For å lykkes, så må disse ordene oversettes til noe som hver enkelt kan kjenne på.

Målnedbryting
En god målnedbryting bygger på prinsippet om at hver leder skal kunne si at om mine medarbeidere når sine mål, så når jeg mine mål. Da blir lederens viktigste oppgave å støtte sine medarbeidere.

Forankring
Dette er den viktigste delen av målstyringsprosessen. Hvert enkelt team og funksjon må føle eierskap til sine mål, og da må alle mål være relevant målestokk for teamets prestasjon.

Gap-analyse og handlingsplaner
For å nå sine mål, må hvert team forstå gapet mellom nåværende resultat og de målsetninger som er satt opp. Vår erfaring sier at det er fornuftig å bruke litt ekstra tid på dette trinn for å virkelig forstå hvilke utfordringer man står overfor og velge riktige handlingsplaner.

Oppfølging
Uten oppfølging blir det sjelden noe resultat. Folk gjør gjerne det de blir spurt om. Langsiktige handlingsplaner blir ofte nedprioritert i forhold til daglige utfordringer – vi blir sittende fast i brannslukking. Derfor må man sette opp en oppfølgingsstruktur med god visualisering for å sikre fremdrift.

Vår erfaring viser at forståelse for leading og lagging indicators er en viktig fremgangsfaktor for en fremgangsrik målstyring. Ta kontakt hvis dere ønsker å vite mer om hva dette er, og hvordan det knytter sammen med målstyringsprosessen.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy