Team og individuell profilanalyse

Extended DISC® profilanalyse

Extended DISC gir deg større forståelse og innsikt i ditt teams styrke og potensiale, og kan brukes av både ledere og HR-medarbeidere for å øke forståelsen av både individ, team og organisasjon.

Extended DISC personprofil handler i korte trekk om naturlige atferdsmønstre og kommunikasjonsmåter. Den vurderer ikke din personlighet, men gir snarere et bilde av hvilken atferd du har i en gitt situasjon og hvordan du påvirker andre. I så måte bidrar Extended DISC til å skape forståelse og respekt for individuelle forskjeller, samt å utvikle strategier for bedre samarbeid.

Extended DISC gir deg og ditt team:

  1. Økt forståelse for andre mennesker og andre atferdstyper
  2. Økt innsikt i din og andres kommunikasjonsform
  3. Bedre anvendelse av de menneskelige ressursene i din organisasjon
  4. Økt selvinnsikt
  5. Bedre rekrutteringsprosesser

Extended DISC brukes i dag i 48 land, og er det raskest voksende DISC-analyseverktøyet.

Extended DISC personprofil gjøres i et webbasert spørreskjema som gir deg en rapport som du får tilbakeført av en erfaren konsulent med meget innsikt i verktøyet.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy