Management consulting

Vi tilbyr support innen en rekke områder og deler av verdikjeden. Vi er faktaorienterte, og har vår største styrke i gjennomføringen av prosjekter. Vi arbeider i hele organisasjonen i samarbeid med og gjennom medarbeiderne. Vi yter support og coacher på alle nivåer i selskaper for å sikre implementering av forbedringene.

Vi har lang erfaring i forbedringsmetoder som Lean, Six Sigma og Agile, både fra linjeposisjoner og som konsulenter.

Våre oppdrag strekker seg fra alt fra prosjekter der vi har et team i organisasjonen, ekspertstøtte, til at vi inntar en rolle over en lenger periode.

I alle våre oppdrag er Involvering og kunnskapsoverføring viktige ingredienser for vellykket implementering, samt for å sikre at arbeidet ikke mister fart.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy