Lean Business System

Et Lean Business System beskriver hvordan en bedrift jobber for å nå sine målsetninger. Det inneholder ofte et sett med metoder, verktøy og kommunikasjonskanaler som er basert på kjente, utprøvde prinsipper fra Lean, Six Sigma, TPM osv.

For å lykkes, og sikre at det får effekt for bedriften, er det viktig at alt dette gjøres til bedriftens eget system, beskrevet som «Business System»

Ressursene som enhver bedrift bruker for å oppnå ønskede resultater kan deles i fire kategorier: Menneske, Metode, Maskin og Material. Det er hvordan ditt selskap forvalter ressursene som avgjør hvor bra sluttresultatet blir. Business-systemet tar sikte på å beskrive hvordan dere skal jobbe for å differensiere dere fra konkurrentene.

Hensikten med, og elementer i et Business System er Lean beskrevet på deres måte.

Hensikten med et Business System er å optimere kundeverdien og redusere sløsing i alle ledd i bedriften. Dette gjøres ved å betrakte to dimensjoner ved struktur og kultur.

Struktur består av definerte standarder for hvordan prosesser skal gjennomføres, tydelig definerte kommunikasjonskanaler og kritiske måltall. Det er verktøy og dokumentasjon; beskrivelser av hvordan dere ønsker å jobbe.

Kultur er hvordan dere faktisk jobber. Det er verdier og holdninger – det er mennesker. Når kultur og struktur henger sammen – skapes resultater i verdensklasse.

I et velfungerende Business System jobbes det bevisst med begge dimensjonene. De kan forbedres og utvikles. Målet er at standardene beskriver hvordan man faktisk jobber, og metodikkene og verktøyene brukes til problemløsing og forbedring – en kultur for læring, kontinuerlig forbedring.

Hvordan implementere et Business System i din bedrift?

SIX DIMENSIONS IN IMPLEMENTING A BUSINESS SYSTEM

For å lykkes med å gjøre Lean til bedriftens eget – å bygge et Business System – må man over tid ha bevissthet om de seks hovedelementene over. I tillegg må man først etablere et samsyn om business case og hovedutfordringer i ledergruppen. Vår erfaring og læring fra all forskning på dette i Skandinavia er at, når alt dette er på plass, kommer resultatene.

Prinsippene ved implementering av et Business System er de samme prinsippene som skal til for å vedlikeholde og videreutvikle den. De kan i korthet oppsummeres som:

 • Standardisering
  En standardisering av alle aktiviteter eller deler av aktiviteter som kan standardiseres etter en Best Practice. De menneskelige ressursene og tenkeaktivitet kan og bør brukes på andre ting enn å finne opp hjulet på nytt
 • Leverandør-kundeforhold
  En tydelig definisjon og spesifisering av hvilke leveranser vi forventer fra det foregående leddet i selskapet, og en tydelig definisjon og spesifisering av hvilken bestilling som kommer fra det neste leddet i selskapet.
 • Flyt
  Smidighet er et nøkkelord fra Lean, og en smidig flyt av materialer og informasjon er et suksesskriterium
 • Forbedringer
  Små, inkrementelle forbedringer i alle ledd fører til en forbedringskultur og en forbedret struktur, som til slutt fører til økt kundeverdi.

Suksessfaktorer og pitfalls

Kjente og velfungerende Business Systems har vært studert i hele verden i mange år, men likevel har de fleste selskaper utfordringer med å utvikle det til et ønskelig nivå. Det kan være forskjellige årsaker til dette, men vår erfaring er at det baserer seg på to ting:

 • Implementering av verktøy fremfor prinsipper
 • Fokus på korttids- fremfor langtidsresultater

Ved å foreta en stor opprydning med ekstra ressurser er det ikke så vanskelig å innføre orden og forbedre resultater på kort sikt, før en viss tid har gått og det blir behov for en ny opprydning. Den virkelige utfordringen ligger i å etablere et system som gjør at store opprydninger ikke blir nødvendige, og at orden og forbedring blir en del av de daglige operasjoner på kort og på lang sikt. Det er dette C2U har vært med på tidligere og som vi kan støtte din bedrift med.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy