Lean Sigma ekspertise

Lean og Six Sigma er to store, anerkjente metodikker/arbeidsmetoder som har fått stor spredning, og som i dag anvendes både hver for seg og i kombinasjon.

C2U Group har lang erfaring innen disse metodikkene, og tilbyr ekspertstøtte innen et bredt spekter innenfor dette området.

 

Bred kompetanse

Alle våre konsulenter har meget lang erfaring innen Lean, og mange er også sertifiserte (svart belte) i Lean Sigma. Eksempler på metoder som vi støtter:

Menneske (Shop floor management)

 • 5S
 • Standardisert arbeidsmetode
 • Systematisk problemløsning
 • Kompetansematrise
 • Roller og ansvar
 • Jobbobservasjon
 • Kaizen

Metode (kritiske prosesser)

 • Prosesskartlegging
 • Fokusdiagram
 • FMEA
 • MSA – Measurement system analysis
 • Prosesskontroll
 • Statistisk prosesskontroll
 • Avvikshåndtering (OCAP)
 • Audit system
 • CPM Board (Critical Process Management – tavle for kritiske prosesser)
 • Change management process

Maskin (TPM)

 • Preventivt vedlikehold
 • Autonomt vedlikehold
 • Fokuserte forbedringer
 • Inital phase control
 • Quality maintenance
 • TPM Office

Materiell

Annet

 • KI/VP
 • Prosess og system for forbedringsportefølje
 • VSM
 • DMAIC
 • PDCA
 • Customer focus
 • Rules in use
 • Assessment

Mange av disse metodene inngår i våre utdanninger.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy