Lean Supply Chain

Lean Supply Chain innebærer at man har en materiellflyt som er visuell, forutsigbar, enkel å styre, samt at det utføres på en så effektiv måte som mulig.

Forbedringsarbeid innebærer at man designer de prosessene som er virksomme i selve verdiflyten i henhold til Leanprinsippene. Fokuset er selve flyten, og designarbeidet skjer gjennom en synergi mellom metoder, mennesker og styringsprinsipper. Målet kan være å redusere lagernivåer, eliminere materialdefekter, øke servicegraden, skape utjevning, eller helt enkelt redusere kostnadene i hele verdiflyten.

Første steg er alltid en forstudie, der C2U Group ser på den eksisterende strukturen når det kommer til organisasjon, roller og ansvar, samt går igjennom de rutiner og arbeidsmåter som foreligger. Dette gir en veiledning som sier noe om hvilke forandringer som kreves for å kunne støtte verdiflyten, både internt og eksternt, på beste måte.

C2U Group bistår dere i å utvikle en tilnærmingsmåte ut i fra deres spesifikke situasjon, samt deltar i forbedringsarbeidet sammen med både sjefer og de ansatte ute i virksomheten. Vår erfaring viser at bedrifter ofte angriper problemene ut i fra kun ett perspektiv, hvilket kan lede til at problemene istedenfor forverres.

Eksempel fra forbedringsprosjekt

Næringsmiddelprodusent: Redusere ledetiden og optimalisere nivået på lagerbeholdningen – gjennomgang av ordresystemet – omstrukturere materialflyten – redusere batchstørrelsen. Materialflytkostnadene ble redusert med 20%.

Elektronikkselskap: Forbedre kontantstrømmen ved å minimere nivået på lagerbeholdningen – innføre pakkemaskin som gir redusert ledetid – øke lagerets visualitet. Nivået på lagerbeholdningen ble redusert med 30%.

Motorprodusent: Redusere ledetider fra ordre til leveranse for utenlandske kunder – innføre modulproduksjon – gjennomgang av ordresystemet – gjennomgang av pakkesystemet. Ledetiden fra ordre til leveranse ble redusert med 67%.

Våre konsulenter har mange års erfaring med å arbeide med forbedringsarbeid i virksomheter, både som linjesjefer og konsulenter, og sikrer at våre kunder tar stegene i riktig rekkefølge.

I tillegg til overordnet Lean Supply Chain, jobber vi også med kortere oppdrag, kundetilpassede utdanninger, og workshops innen Supply Chain-området.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy