Leverandørutvikling

Produksjonsindustrien snakker ofte om to ulike typer av leverandørutvikling, reaktiv og proaktiv.

Enkelt beskrevet kan vi si at reaktiv leverandørutvikling handler om å redusere kostnadene og øke kvaliteten basert på hendelser og resultat, mens proaktiv leverandørutvikling fokuserer på å utvikle leverandørenes kompetanse for å for eksempel øke innovasjonen og redusere risikoen i hele verdikjeden.

Vår erfaring er å forsøke å jobbe så proaktivt som mulig for å bygge gjensidig tillit og styrke relasjoner, og på denne måten jobbe sammen mot en win-win situasjon fra leverandør til sluttkunde. Gevinsten ligger blant annet i effektiviseringer, kostnadsreduksjoner, leveransepresisjon og kvalitetsøkning.

Vi møter mange bedrifter som har en form for SQA-funksjon som håndterer det daglige (reaktive) arbeidet med problemløsing, leverandørkvalifisering osv., men som savner ressurser for å se på helheten for å kunne sikte mot en mer proaktiv arbeidsmåte og utvikle seg sammen med sine nøkkel- og strategiske leverandører.

En stor og viktig del i utviklingen av leverandørene er å se på bedriftens egne prosesser, og tilpasse disse for å, i så høy grad som mulig, lette samarbeidet får å kunne sette tydelige og transparente krav. Det er viktig med nært samarbeid og forståelse for den enkelte bedrifts produksjon for å kunne skape forutsetninger og å kontinuerlig forbedre forholdet til de ulke

Leverandørene. Når vi jobber med leverandørutvikling, forsøker vi normalt å jobbe i henhold til DMAIC-prosessen for å systematisk ta riktig steg til rett tid, alt fra å utarbeide et business case til å følge opp og planlegge forbedringsaktiviteter sammen med utvalgte leverandører.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy