Operational Excellence Assessment

Sørg for å analysere din organisasjon for å kunne legge en plan for å systematisk kunne nå dine mål. For å få gjennomslagskraft i strategien, er det viktig å forstå balansen mellom struktur og kultur.

Analysen er verdifull av flere årsaker. En viktig output er en masterplan som viser hvordan din bedrift kan forbedres for å nå sine mål. Planen forutsetter bred deltakelse av de ansatte da det er selve kjernen til forbedringer og for å skape entusiasme, samt at det øker organisasjonens læring. I tillegg gir planen dere en utmerket mulighet til å forhindre uforutsette hendelser, og gir deg et verktøy som viser hvordan dere ligger an i forhold til forbedringsmålene.

I tillegg til planen får du også

  • Produksjonspotensial i din virksomhet
  • Forbedret HMS-standard
  • Analyse av organisasjonskulturen
  • 5 M analyse (Man, Method, Maskin, Material og Management)
  • Et tydelig fremtidsbilde
  • Informasjon om hvordan organisasjonskulturen støtter din virksomhets mål

C2U har flere assessment-modeller som vi benytter avhengig av type virksomhet og modenhetsgrad.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy