Cost Reduction

Har du noen gang lurt på hvordan japanske selskaper jobber med å opprettholde sin konkurransekraft til tross for relativt høye kostnader knyttet til lønn og råmateriale?

C2U kan tilby en velprøvd japansk metodikk for å på kort tid senke kostnadene. Metodikken går ut på at man, gjennom tverrfunksjonelt sammensatte grupper, strukturerer og stiller spørsmål ved produkt- og prosessrelaterte kostnadsdrivere. Metodikken kan anvendes på egenutviklede og egenproduserte produkter, men ennå større resultat oppnås om man inkluderer leverandørene og deres bidrag til verdiøkningen.

Product Cost Reduction

Man kan oppnå betydelige kostnadsreduksjoner som gir umiddelbare resultater på bunnlinjen. Lignende prosjekter som har blitt gjennomført i Japan, påviser en virkelig kostnadsreduksjon på 10-30%.

Eksempler:

  1. Single product Cost Reduction: 10% cost reduction/model
  2. Product family Cost Reduction: 30% cost reduction/model

C2U kan trene og lede dine medarbeidere gjennom de ulike stegene i arbeidet, fra strukturering av kostnadsdrivere, via identifiserte og evaluerte kostnadsforslag, til gjennomføring og validerte kostnadsreduksjoner.

Noen kommentarer fra Anders Iveberg, Factory Manager på DeLaval:

”Takket være kostnadsreduksjonsprosjektet identifiserte vi kostnadsbesparelser på et eksisterende produkt på 15%…” 

”Arbeidet har foregått tverrfunksjonelt, og har skapt mye kommunikasjon og økt kunnskap om de andres prosesser, på både drifts- og utviklingssiden, noe som kommer til å være veldig nyttig i kommende prosjekter…”.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy