TPM

TPM er en forkortelse for Total Productive Maintenance, en metodikk for å systematisk forbedre vedlikeholdet gjennom å involvere hele organisasjonen i å ta vare på utstyret. TPM er tatt i bruk i alle typer industrier, i tillegg er tankesettet og systematikken en inspirasjon og fundament for mange Leansystemer og motsatt.

Målet med Total Productive Maintenance (TPM) er å få i gang en kontinuerlig, systematisk forbedring av HMS, kvalitet, leveringspresisjon og kostnad.

Gjennom C2Us implementeringsmodell for TPM oppnår du raske forbedringer, samtidig som systematisk kompetanseheving setter alle i organisasjonen i stand til å bidra med å redusere små-stopp, havarier og uutnyttet produksjonspotensial. Bedre forutsigbarhet gir stabile inntekter, økt kvalitet og lavere kostnader. På grunn av økt ryddighet, mindre uplanlagt arbeid og systematisk kompetanseutvikling, bedres HMS-resultatene.

En viktig motor i utvikling og forvaltning av TPM-kompetanse er Japan Institute of Plant Maintenance, der TPM Prisen er den mest kjente (TPM Award)- JIPM – http://www.jipm.or.jp/en/

For det nordiske markedet har C2U et tett samarbeid med JMAC.

Hva kan C2U bidra med innen vedlikehold?

C2U har en stab med erfarne konsulenter innen vedlikehold. Vi har erfaring med å jobbe i en vedlikeholdsorganisasjon, inkludert linjeledererfaring. I tillegg har vi erfaring med hvordan TPM kan implementeres i en eller flere fabrikker i en bedrift.

I tillegg jobber vi med lederutvikling og endringsledelse, som vi ser på som et basisbehov hvis man skal lykkes med en endringsprosess.

Vårt felles mål er at når vi er ferdige, så skal kulturen, kompetansen og strukturen leve videre og fortsette og forbedres i din bedrift.

Gjennom bruk av våre erfarne konsulenter, koblet med C2Us metodikk for implementering og utrulling, gjør vi dette målet om til konkret handling.

Dette er nytt for meg, hvor starter jeg med TPM?

Mange ganger så vil det være flere steg frem til at man ser hvordan TPM (Total Productive Maintenance) kan være med på å forbedre bedriftens resultater innen HMS, kvalitet, leveringstid og kostnader.

Vi i C2U er gjerne med å hjelper deg i denne prosessen.

 1. La oss starte med et uforpliktende møte, der vi kan gi deg litt basis innsikt i TPM, og der du viser oss litt av bedriften din slik at vi sammen kan relatere dette til en TPM implementasjon.
 1. Hvis TPM viser seg å være aktuelt er et naturlig neste skritt å kjøre en dagssamling der vi sammen får en økt forståelse for din bedrifts behov og muligheter.

Videre løp kan så utformes basert på dette, men inkluderer da typisk

 1. Analyse av nåsituasjonen
 2. Et forretningsmål og målbilde ½-1 år frem i tid
 3. Implementeringsplan tilpasset din organisasjons kompetanse og ressurser

Uansett, la oss start med et uforpliktende møte.

Vi har drevet med TPM lenge, hvordan kan C2U tilføre oss verdi?

Dere har kanskje jobbet med TPM lenge, og ønsker å komme til neste nivå.

– Og ja, det er alltid et neste nivå!

Vi kommer gjerne til dere for å høre hvor dere er og deres tanker fremover, og så kan vi tenke høyt sammen.

 • Lurer dere på hva neste nivå er, kan vi kanskje ta dere med til noen av verdens beste bedrifter og så kan vi se sammen?
 • Lurer dere på hvor dere egentlig er i dag, så kan vi ta en analyse av nåsituasjonen, og så kan vi jobbe videre ut fra denne

Vet dere hvor dere er og hvor dere vil, men mangler kapasitet/kompetanse eller ønsker å gå raskere frem, så kan vi bidra med ressurser som har vedlikeholdserfaring og metodekunnskap.

Hvordan jobber C2U med TPM?

Vi har opp gjennom årene samlet oss erfaringer som vi har bakt inn i vår tilnæring til TPM, som er samlet i fire hovedkomponenter:

 1. Et analyseverktøy på to nivåer som brukes både til å etablere en felles forståelse av nåsituasjonen, og for å skape en felles oppslutning om et mål
 2. En detaljert implementeringsmetodikk, som tar for seg hvordan vi løfter vedlikeholdsnivået i et område
 3. En utrullingsmetodikk, som a) sikrer at læring fra de forskjellige områdene tas med når man starter i neste område, men minst like viktig b) sørger for at man bygger kompetanse i bedriften på en bærekraftig måte
 4. Erfarene rådgivere som vet å tilpasse implementering og utrulling til bedriftens behov og kapasitet, og som skaper eierskap og begeistring gjennom sin coaching av mennesker på alle nivåer i organisasjonen
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy