Turnarounds

C2U har deltatt i flere turnarounds både som ansatte i linjen og som konsulenter. En turnaround-situasjon er ikke lik for noen selskaper, og nettopp derfor tilpasser vi angrepsmåten ut i fra hver situasjon. Vi tilbyr også Management for hire i turnaround-situasjoner – med konsulenter som har gjort dette før.

Vår modell har fire steg som tilpasses deg som kunde

Forstå

Det viktigste prinsippet for å lykkes med en forandring er å forstå virksomheten og de krefter som påvirker den. Dette kan vi ikke understreke sterkt nok. Derfor sørger vi for at vi i denne fasen bruker mye tid sammen med dere ute i virksomheten. Det er her vi legger grunnlaget for en vellykket Turnaround.

Agere

I en Turnaround er det som regel behov for å ta en del raske og i blant tøffe beslutninger. I denne fasen realiserer vi quick-wins og sørger for at ledelsen gis forutsetninger for å kunne lede og drive organisasjonen gjennom forandringen.

Stabilisere

Stabilitet er en forutsetning for bærekraftig forbedring. I denne fasen legger vi derfor all energi på å stabilisere og forenkle deres prosesser. Stabilitet handler ofte om disiplin. Bruker dere de systemene som allerede finnes, eller er kulturen at hver enkelt gjør jobben på sin måte? Kultur er det samme som ”måten vi gjør det på”, og dette legger i sin tur grunnlaget for stabile prosesser.

Forbedre

I denne fasen støtter vi dere i å bygge organisasjon og prosesser for å oppnå forbedring på alle nivåer. Her kompletterer vi ofte med verktøy og metodikk for forbedring, alltid tilpasset etter deres forutsetninger. Muligheter finnes selvfølgelig for å bygge eller videreutvikle deres eget Business System.

Relaterte tjenester

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy