Toppaktuelle tema på Lean Forums årskonferanse

Har du husket å melde deg på Lean Forums årskonferanse 7. og 8. november?

Konferansen har som vanlig toppaktuelle tema. Forbedringsarbeid i privat og offentlig sektor sees i lys av aktuelle strømminger i samfunnet. I år er hovedtemaene:

  • Mennesket og roboten

  • Skapt i Norge

  • Industri 4.0

  • Hvordan lykkes med Lean?

Denne våren lanserte regjeringen den første Industrimeldingen siden 1981: ”Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende”. Årskonferansen vil fokusere på hvilken rolle systematisk forbedringsarbeid basert på  Lean filosofi, prinsipper og metoder bør ha i de omfattende endrings- og utviklingsprosessene som privat og offentlig næringsliv i Norge står overfor de nærmeste årene.

I C2U er vi stolte av å kunne bidra til at konferansen gjennomføres, og for å delta i forberedelser og presentasjon av delseminarene Skapt i Norge, Den nye lederrollen og Industri 4.0 og Industri og olje, gass og energi.

Du kan melde deg på konferansen her.

Legg også gjerne turen innom vår stand ved inngangen. Vi sees på Fornebu 7. og 8. november.