Kontinuerligt lärande – bestående förbättring

Kundcase

Alla vi på C2U vet hur det är att driva och lyckas med förbättringar – inte bara som konsulter, utan framförallt för att vi alla har lång erfarenhet av ledningsroller och kompetenser från olika expertområden.

Läs mer

Vår kompetens

På C2U är vi konsulter med olika bakgrund men med en omfattande kompetens och erfarenhet. Alla konsulter har bred och lång arbetslivserfarenhet, både som chefer och specialister. Denna erfarenhet spänner över hela värdekedjan, från olika typer av industrier och branscher, från många länder och världsdelar.

Läs mer

Kontinuerligt lärande

C2U Academy erbjuder olika typer av utbildningar och träningsprogram. Ledarskapsträning i kombination med utbildning i Lean-metoder och verktyg är en väsentlig del i att åstadkomma ett förändrat beteende.

Läs mer