Att bygga kultur

Börja bygga kulturen

Kultur handlar om den “mjuka” aspekten i Lean. Det handlar om värderingar och beteenden i organisationen, vilket är grunden för att skapa en förbättringskultur.

I grund och botten så är det ledarskapet i en organisation som bygger kulturen. Hur man som ledning agerar, vad man prioriterar, vilken etik och moral man förmedlar och vad man tillåter och inte tillåter att medarbetarna gör.

Är då Lean Ledarskap något annorlunda än “vanligt” ledarskap? Svaret är väl nja…   Egentligen är Lean Ledarskap en kombination av beteenden och verktyg som man även kan hitta i “vanligt” ledarskap, men det är framförallt förhållningssättet som kännetecknar Lean Ledarskap. Det mest utmärkande är att ledarskapet är coachande och målstyrt. Då är det viktigt att man har en bra process för sin Målstyrning.

Att använda tavlor i den dagliga driften är ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera för att visualisera statusen på verksamheten eller förbättringsarbetet. Det vanligaste är att man använder sig av någon form av Daglig styrning för den operativa driften och att man på lägsta nivån i organisationen använder sig av Lagtavlor för att underlätta förbättringsarbetet.