Generella verktyg

Att starta resan

I kolumnen till höger finns ett antal dokument och mallar som syftar till att ge en bättre förståelse för vad Lean arbetssätt är samt vad de olika verktygen är och används till.

Om man ännu inte har startat sin Lean-resa, så kan det vara bra att börja med att studera Introduktion till Lean. Denna presentation ger en bakgrund till Lean som begrepp och vad som är kärnan i ett Lean arbetssätt.

Få struktur på arbetet

Här hittar du ett antal verktyg som i första hand används för att underlätta förbättringsarbetet.

5S är ett välkänt verktyg inom Lean vars effekt har underskattats. Det är ett mycket effektivt verktyg om man använder det till sin fulla utsträckning, d v s alla 5 S-en. Det säkerställer en effektiv och standardiserad arbetsplats. Metodiken kan användas på allt från kontor och produktionslinjer till din egna dator. Presentationen ger en introduktion till 5S.

Om man har problem med stabiliteten i sin verksamhet, så är Standardiserat arbetssätt det rätta verktyget att använda. Det säkerställer att de arbetsmetoder som används är de bästa för att få det önskade utfallet.

En av de viktigaste åtgärderna är emellertid att man kan Visualisera sin verksamhet. Visualisera innebär att man i realtid, på ett enkelt sätt, ger alla i organisationen en bild över “sakernas tillstånd”.

Ibland är processerna inte tillräckligt synliga (visuella), speciellt om dom ligger helt eller delvis i ett IT-system, och då kan man behöva synliggöra dessa genom en Värdeflödeskartläggning eller Processkartläggning.

När man arbetar med att samla in och analysera fakta, så finns det ett antal verktyg som brukar klumpas ihop i begreppet 7QC- Tools. I ett förbättringsarbete kommer man i allmänhet att behöva använda en eller flera av dessa.

A3 är ett verktyg som används för att och kommunicera ett förbättringsarbete. Det är en välkänd metod för att definiera, strukturera samt redovisa resultatet.

Nästa avsnitt handlar om att bygga den kultur som behövs i en organisation för att verktygen ska ge det önskade resultatet.