Litteratur och whitepapers

När du vill veta mer

Kunskap är grunden till ett lyckat arbete. Här har vi samlat våra egne böcker och whitepapers tillsammans med väl utvalda böcker från några av våra internationella kollegor.

INTRODUKTION TILL LEAN – grundläggande tanke- och arbetssätt

Paula Braun och Robert Kessiakoff

175 kr ex. moms

Varför Lean? I förordet uppmanar författarna läsaren att själv komma fram till svaret: ”Med den här boken vill vi ge en introduktion till lean och hoppas att du efter läsningen är lika entusiastisk som vi.” Boken beskriver på ett översiktligt sätt tankegångarna bakom det som benämns ”Lean tankesätt”, och hur det i praktiken kan yttra sig i ett ”Lean arbetssätt”. I boken hittar du reflektioner från namngivna personer i vitt skilda verksamheter, såsom TUI Travel/Fritidsresegruppen, försäkringsbolaget Zurich, Botkyrka kommun, Solna Stad, Siemens, Recall, Parker Hannifin, m.fl. – personer med befattningar inom alla nivåer och kategorier – från timanställd medarbetare till styrelsemedlem. Boken innehåller ca 45 sidor varav 20 är illustrationer.

INTRODUCTION TO LEAN – Overview, Experiences and Reflections

Paula Braun and Robert Kessiakoff

175 kr ex. moms

This book is designed for all who want to get an insight into the basic cornerstones of Lean Thinking and Tools. These are presented together with a number of reflections from leaders and staff on the impact of starting to implement lean in their operations.

LEAN MANAGEMENT – med hjälp av A3-analyser

Svensk översättning av Managing Lean

347 kr ex. moms

John Shook är en pionjär. Han är den förste nordamerikanen som anställdes vid Toyota i Japan. I boken beskriver han den process som används inom Toyota i Japan för att lära ut A3 analys. … Jag rekommenderar starkt boken till dem som vill införa ett Lean tankesätt i sin organisation, en kultur där problemlösning betonas.

Boken ger en tydlig bild av målet för A3- analys och förståelse för vad som behövs för att ta sig dit. – David Verble, f d Human Resource Development Manager North American Toyota Manufacturing.

Lean Concepts har översatt vår amerikanske kollega John Shook’s bok. Den innehåller ungefär 140 sidor.

VALUE STREAM MANAGEMENT FOR THE LEAN OFFICE

Eight steps to planning, mapping and sustaining Lean improvements in administrative areas

Kontakta oss för pris

Administrative functions represent up to 80 percent of the cost of doing business. Eliminating costly waste from administrative and office functions is a great way to increase your profit margin and a vital part of creating a total lean enterprise. Bring Lean Improvements to the Administrative Areas of Your Organization!   Tapping and Shuker take their Value Stream Management Storyboard and apply its eight-step process in the context of a customer service case study based on an actual implementation. Value Stream Management for the Lean Office will provide you with a complete system for lean implementation in the office.

VALUE STREAM MANAGEMENT

Eight Steps to Planning, Mapping, and Sustaining Lean Improvements

Kontakta oss för pris

Value Stream Management is a complete system that provides a clear path to lean implementation, ensuring quick deployment and great benefits. Value Stream Management-Eight Steps to Planning, Mapping, and Sustaining Lean Improvements shows you how to use mapping as part of a complete system for lean implementation. Bring Lean Improvements to the Administrative Areas of Your Organization!   Tapping and Shuker take their Value Stream Management Storyboard and apply its eight-step process in the context of a customer service case study based on an actual implementation. Value Stream Management for the Lean Office will provide you with a complete system for lean implementation in the office.

Vänligen bevisa att du är mänsklig genom att välja Plan.