Dags att gå från tanke till handling?

20 augusti startar vi en ny omgång av vårt populära 9-dagarsprogram för Lean i administrativa- och tjänsteprocesser.

I utbildningen får du med start från grunderna i Lean möjlighet att fördjupa kunskapen via träning med hjälp av verktyg för praktiskt förbättringsarbete.  Det kommer att ge dig många erfarenhetsbaserade reflektioner kring vad genuint förbättringsarbete kräver av kultur och ledarskap som gör dig bättre rustad att ta dig an det du vill ska hända i din verksamhet. Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig här: Information och Anmälan
Nästa kursomgång startar 20 augusti och pågår under hösten. Utbildningen sista dag är ett studiebesök som sker våren 2020.

Våren är snart till ända. Blev den som du tänkt dig? Fick du genomfört det som du föresatt dig att göra och hur fungerade det du planerat i praktiken?
Något vi planerat att göra var att delta på ett träningsprogram hos Toyota. I januari bar det av mot en helt fantastisk upplevelse. Att på plats få prova samma träning som Toyotas ledare genomgår var väldigt intressant. Vi fick också möjlighet att besöka underleverantörer som verkligen förfinat sitt förbättringsarbete. Att vi samtidigt fick bekräftelse på att det arbete vi själva bedriver i form av utbildningar och konsultstöd är väl förankrat i samma filosofi kändes väldigt bra. Detta och många andra erfarenheter tar vi nu med oss in i nästa omgång av vår Lean-utbildning 9-dagarsprogrammet.

Programmet erbjöds tidigare en av Lean Concepts. Lean Concepts ingår numera i C2U Group.