Det nordiska alternativet

C2U vill bidra till att stärka den nordiska konkurrenskraften. Med denna ambition önskar vi arbeta för att nordiska företag, myndigheter, kommuner och regioner driver långsiktiga aktiviteter som skapar värde och jobb.

Det innebär också att vi, baserat på tanken med Lean, stöttar organisationer i att arbeta med att utveckla människor som driver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Vi vill bygga upp sunda ledarskap som jobbar långsiktigt och det ger grunden till att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Alla större förbättringsprocesser har en gemensam utmaning i att skapa en balans mellan strukturella förändringar och förändringar i verksamhetens kultur. Företagets medarbetare är oerhört viktiga aktörer i detta arbete. Förhållandet mellan ledning, anställda och fackföreningar måste baseras på förtroende, något som vi uppnår bland annat genom att:

 • Klargöra den enskilda medarbetarens viktiga roll i förbättringsarbetet
 • Stötta i att ge förutsättningar för ett gott samarbete med fackföreningarna
 • Skapa platt struktur i organisationen – ta bort ”glastak och murar”
 • Införa en mötesstruktur där varje möte är värdehöjande för organisation och resultat
 • Träna chefer att bli ledare – Coaching
 • Etablera träningsprogram för ledare i metoder och discipliner

När du arbetar med oss, kan du som kund förvänta dig:

 • Betydligt bättre insatser från medarbetare på alla nivåer (engagemang, produktivitet, etc)
 • Betydligt mer motiverade anställda
 • Bättre informationsflöde horisontellt och vertikalt i organisationen
 • Förbättrad och långsiktig företagskultur
 • Resultat som visar sig snabbt på sista raden

Med enkla medel hjälper C2U betydande förbättringar på kort tid.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy