Genom vårt Lean program får du bekanta dig med Lean ur ett vidare perspektiv

Avgörande för att uppnå de goda resultat som Lean leder till är en bra start. En förutsättning för en bra start är kunskap.

Genom vårt Lean-program får du bekanta dig med Lean i ett vidare perspektiv. Vi varvar teori och praktik och förstärker lärandet med reflektion och hemuppgifter. Lean är en ledningsfilosofi där problemlösning och utveckling är en naturlig del av det dagliga arbetet. Varje medarbetares kunskap och engagemang är avgörande för framgång och resultat. Som stöd för förbättringsarbetet finns konkreta och praktiska metoder.

Det unika med Lean är ett tydligt fokus på flöde och helhet. När man tittar på ett arbetsflöde gör man det ur ett tvärfunktionellt perspektiv, vilket betyder att personer och avdelningar involveras över “gränserna”. Tillsammans förebygger man slöserier såsom att korrigera, vänta och leta. Lean engagerar, stimulerar och berör alla.

Nytt för vårens kursomgång är att vi kommer lägga stor vikt på att diskutera och reflektera kring kopplingen mellan Lean och digitalisering samt tjänstedesign.

Det här programmet riktar sig till dig som är ledare eller Lean-coach eller arbetar i verksamhet inriktad på Lean. Du som vill sätta dig in mer i både verktygen och de bakomliggande tankegångarna.

Kursmål

  • Kunna urskilja vad som krävs för ett genuint och insiktsfullt förbättringsarbete.
  • Pröva metoder och verktyg för ett engagerat förbättringsarbete.
  • Tillämpa PDCA i det egna lärandet.
  • Underlag för hur Lean kan introduceras i egen verksamhet.
#mk-custom-box-60429213eb701 { min-height:px; padding:20px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:center center; margin-bottom:10px; border:1px solid #666666; } #mk-custom-box-60429213eb701 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

Kursprogram

Kursen består av fem block under nio dagar:

BLOCK – A: Grunderna i Lean

BLOCK – B: Värdeflödesanalys

BLOCK – C: Visualisering och Ordning och reda (5S),  Digitaliseringens möjligheter och förbättringsgrupper

BLOCK – D: Roller och ledarskap

BLOCK – E: Reflektion och uppföljning (Innehåller studiebesök som kan ske på annan ort. Ev. resa och logi bekostas av kursdeltagaren)

#mk-custom-box-60429213eb9c4 { min-height:px; padding:20px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:center center; margin-bottom:10px; border:1px solid #666666; } #mk-custom-box-60429213eb9c4 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

K

#mk-custom-box-60429213ebf15 { min-height:px; padding:20px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:center center; margin-bottom:10px; } #mk-custom-box-60429213ebf15 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }