Lär hur digitalisering/Industri 4.0 tillsammans med TPM leder till effektivare industriprocesser

Vad är TPM och Industri 4.0 – är det en sammanhang?

Vi erbjuder företag en utbildning om vad TPM och Industri 4.0 är och deras koppling till varandra.

Det är en utbildning som handlar om att förstå hur man kan förbättra sina  tillverkningsprocesser med ökad digitalisering tillsammans med förbättringskonceptet TPM.

TPM (Total Productivity Maintenance) är ett välkänd och beprövat förbättringskoncept som framförallt är riktad till processer där maskiner, material och människor samverkar.

Industri 4.0 är ett ramverk för en ny teknologi och en standardiserad plattform som ska bana vägen för en accelererad digitalisering inom industrin.

Begreppet Industri 4.0 tolkats idag vitt och brett och få har förstått innebörden. Utbildningen kommer därför vara tydlig med vad Industri 4.0 är, dess innehåll och skapa en förståelse gällande syftet.

Utbildningen kommer att beskriva TPM konceptet med dess innehåll och beskriva processen för genomförandet.

Nästa steg i utbildningen är att få dessa två begrepp (TPM – Industri 4.0) att kugga i varandra och samverka för att erhålla en ännu större utväxling på resultatet.

Utbildningen är riktad till specialister och ledare inom området teknik, IT, underhåll och produktion.

I utbildningen finnas det också tid för reflektioner och gemensamma diskussioner.

Innehåll

  • Vad är? Och varför? Industri 4.0
  • Möjligheter och hinder med Industri 4.0
  • Digitalisering och Industri 4.0
  • Lean – TPM.
    TPM förklaras relaterat till Lean
  • TPM förklaras som koncept och ges vägledning i införandet
  • Hur digitalisering-Industri 4.0 kopplas till TPM
#mk-custom-box-60427ddc199a0 { min-height:px; padding:20px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:center center; margin-bottom:10px; border:1px solid #bcbcbc; } #mk-custom-box-60427ddc199a0 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

Omfattning

Normalt genomförande är på två dagar

#mk-custom-box-60427ddc19de3 { min-height:px; padding:20px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:center center; margin-bottom:10px; border:1px solid #bcbcbc; } #mk-custom-box-60427ddc19de3 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

Kontakt

Rolf Ohlsson

+46 725 225 299

#mk-custom-box-60427ddc1a179 { min-height:px; padding:20px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:center center; margin-bottom:10px; border:1px solid #bcbcbc; } #mk-custom-box-60427ddc1a179 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }
Vänligen bevisa att du är mänsklig genom att välja Kopp.