Ny samarbetspartner

C2U Group har inlett ett samarbete med Trelleborg-Vibracoustic i Forsheda, Småland. Trelleborg-Vibracoustics fabrik i Forsheda har fått ett flertal omnämnanden som ett framstående företag inom Operational Excellence.

Trelleborg Vibracoustic kommer att upplåta sina lokaler till C2U som förlägger delar av den svenska utbildningsverksamheten i dessa lokaler. Utbildningen är inriktad på Lean-metoder, arbetssätt samt Lean ledarskap. C2U har även satt upp sin ”Trampbilsfabrik” i en av lokalerna, där deltagarna genom praktiska övningar kan få en bättre förståelse för Lean-teorierna. Trampbilsfabriken som utbildningskoncept startades 2007 i Trollhättan och hittills har över 400 person genomgått denna utbildning i Lean metoder. På länken nedan kommer du till sidan som förklarar mer samt till en kort-film som visar principen: http://www.jmac.se/sv/lean-utbildning/lean-utbildningi-sverige/lean-training-center/

Utbildningarna är öppna och kan sökas av alla. Anmälan sker till C2U i Göteborg på info@c2ugroup.com. Ifall du har frågor så kan du ringa telefon: 031-759 29 50. För närvarande är utbildningar i ”Förbättringsarbete genom Lean” inplanerade: v6, v13 och v20.

Nedan finns en länk till en artikel om Trelleborg-Vibracoustics fabrik i Forsheda som har gjort ett fantastiskt bra arbete med att implementera Lean i sin verksamhet. http://www.forbattringsforum.se/fileArchive/forumtraffar/2016/1-2016btt1415Forsheda.pdf