Införa lean för att öka produktivitet

ÅTERVINNINGSFÖRETAG

Utmaning: Kunderna klagade på kvalitén, för många kvalitets ärenden samt en begränsad erfarenhet av industriell produktion. C2U anlitade för att införa lean tänkande från ledarna till operatörer samt att sätta en vision för enheten.

Nyckelaktiviteter

 • Utvärdering av produktion och ledarskap
 • Träning i Lean och start av 5s och operatörsunderhåll
 • Utbildning för ledare – Lean Intro, Lean ledarskap, VSM, Workshops A3 och uppföljning
 • Standardisering av operatörs underhåll.
 • Linje stabilisering
 • Operatörsunderhåll i linjen
 • Enpunktslektioner och standards i linjen
 • Support till förmän – jobb observation
 • Support till ledarna
 • Skapa ägarskap till visionen – 20-00-60
 • Visuellt ledarskap, desing av nya tavlor
 • Mötes struktur (morgonmöten, veckorapportering till ledare – A3 möte varje tisdag 13:28)

Några av resultaten (10 månader)

 • Stabil produktion
 • Inga kundklagomål
 • Ökning av produktion från 17 ton till 20 ton (18%)
 • Minskad stopptid i produktion från 1440 timmar per år till 540 timmar per år. (62,5%)
 • Plan att nå en produktionskostnad på 228 kr per ton 2018 från dagens 423 kr per ton (46%).
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter