Turnaround Delivery & Quality

BILTILLVERKARE

Leverantörens kund upplevde stora problem med kvaliteten. Man hade haft ett antal nya produktlanseringar där man från kundens sida upplevde att kvaliteten som levererades var undermålig. Leverantören och kunden kom överens om vilken målsättning som skulle gälla för kvaliteten. Om leverantören inte klarade dessa krav riskerade de att bli av med kontraktet.

Nyckelaktiviteter

 • Införa 3:e parts kontroll
 • Tillsätta 4 Kaizen lag
 • Flödet delades upp mellan de 4 Kaizen lagen
 • Varje Kaizen lag arbetade med kvalitetsförbättringar av processen
 • Den dagliga styrningen förbättrades, tydliga mål
 • Standardiserat arbetssätt infördes, fokus på kritiska processteg
 • Systematisk problemlösning tillämpades i allt förbättringsarbete
 • Fullständig spårbarhet i processen infördes
 • Alla avvikelser återkopplades till källan
 • Produktionsprocessen förbättrades i de kritiska avsnitten
 • Ansvaret för kvalitet tydliggjordes ner på individnivå med återkoppling
 • ”Lean” verktyg implementerades
 • Avveckla 3:e parts kontroll

Några av resultaten

 • Sena leveranser minskade med 98%
 • Kundreklamationer minskade med över 90%
 • Interna kvalitetsbrister minskade med över 40%
 • Det ekonomiska resultatet (EBITDA) förbättrades med över 300%
 • När aktiviteterna genomförts hade företaget kvalificerat sig för en kvalitetsutmärkelse från kunden
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter