Restructuring Supply chain process

EFTERMARKNAD TIL BILINDUSTRIN

Företaget hade en global marknadstäckning. Man verkade på de största marknaderna via dotterbolag och på de mindre via agenter. Fokus inom företaget var på försäljning och tillväxt. Den producerande enheten kunde inte försörja marknaden inom de ledtider som önskades. Detta påverkade möjligheten till tillväxt. Servicegraden var runt 70%.

Nyckelaktiviteter

  • ABC-klassificera alla artiklar
  • Identifiera kapacitet och flaskhalsar i respektive flöde
  • Implementera kapacitetsplanering för de interna processerna
  • Ta fram en strategi för lagerhållning av komponenter
  • Implementera beställningspunktssystem för köpkomponenter
  • Etablera ett säkerhetslager på komponenter

Några av resultaten

  • Väsentligt kortade fysiska ledtider mot marknaden
  • Servicegrad över 95%
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter