Stabil affärssystemutrullning

ELEKTRONIKBRANSCHEN

Företaget, verksamt inom Elektronikbranschen, upplevde stora störningar i samband med affärssystemskiftet på en av de nordiska marknaderna. När turen kom till det svenska dotterbolaget att införa affärssystemet tog man lärdom av misstagen och använda sig av beprövade leanmetoder för att få till en stabil och säker utrullning.

Projektet kan delas in i tre faser där den första fasen syftade till att anpassa de interna processerna till det nya systemet.

Nyckelaktiviteter i den första fasen

Tillkommande eller förbättrade existerande metoder och tillstånd:

 • Visuell projektstyrning med fysiska tavlor och digitala skärmar
 • Daglig styrning och uppföljning av projektuppgifter
 • Upprättande av test- och träningscenter
 • Taktstyrd systemtestning med uppföljning och korrigerande åtgärder varje timme
 • Stakeholder-, Change impact- och change readiness-analyser
 • Träningsprogram i fyra moduler, från processförståelse, systemträning och rollträning
 • Train-the-trainerprogram för samtliga chefer och Superusers i organisationen
 • Värdeflödesanalyser av kritiska processer
 • KPI-nedbrytning och framtagande av mätbeskrivningar i förhållande till nytt BI-system

Nyckelaktiviteter i den andra fasen

Den andra fasen innefattade den kritiska Go-Live-perioden samt hyper care-perioden direkt efter implementeringen.

 • Upprättande av Go-Live-modell
 • Upprättande av ”warroom”
 • Upprättande av Exit-kriterier (definierar när hyper care-perioden avslutas)
 • Monitorering av den dagliga operationen på samtliga avdelningar
 • Eskalerings- och delegeringsstruktur
 • Visuell daglig styrning av kritiska nyckeltal

Nyckelaktiviteter i den tredje fasen

Den tredje fasen, den så kallade stabiliseringsfasen, syftade till att säkerställa återgång till en normal operation.

 • Etablering av kundundersökning
 • Etablering av medarbetarenkät
 • Upprättande av introduktions- och träningsprogram för nya medarbetare
 • Coaching av ledare och team
 • Värdeflödesanalys av kritiska processer
 • Projektavslut och projektöverlämning till mottagande organisation

Några av resultaten

 • En stabil implementering utan kundpåverkan
 • Trygg mottagarorganisation med stort ägarskap i förändringen
 • Bibehållen kvalitet och leveransprecision till kund
 • Produktivitet åter på samma nivå efter 6 månader och på ny målnivå efter 12 månader
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter