Cost of poor quality

GLOBAL AKTÖR INOM DÖRRLÅSSYSTEM

C2U anlitades för att hjälpa kunden i att dels förstå omfånget av kvalitetskostnader samt hur organisationen och processerna för kvalitet kunde förbättras. Uppdraget började med att ser över hela utmaningen och vilka kostnaders som kunde relateras till bristfällig kvalitet. Därefter lades planen där det ingick att bygga upp en starkare global kvalitetsorganisation.

Nyckelaktiviteter

 • Beräkning av kostnaden för bristfällig kvalitet (“Cost of poor quality).
 • Process för att följa upp kostnaden
 • Utvärdering av kvalitetsorganisation och arbetssätt
 • Bygga en starkare kvalitetsorganisation
 • Skapa en förbättringsplan
 • Leverantörsutveckling
 • Utbildning och träning
 • Problemlösnings metoder
 • Process för kvalitetsärenden
 • Coaching
 • Risk hantering

Exempel på resultat

 • Reducering av öppna kund klagomål –89,8%
 • Reducering av inkommande klagomål – 26%
 • Införande av globalt rapporteringssystem.
 • ISO audits utan anmärkningar
 • Införande av problemlösningsmetoder i alla operationella avdelningar
 • Införande av leverantörsutvecklingsprogram
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter