Införa lean

KOMMUNAL/REGIONAL VERKSAMHET

Kunden hade i sin interaktion med det privata näringslivet kommit i kontakt med Lean och blivit intresserade av att inför Lean principer, tankesätt och metoder i verksamheten för att öka effektiviteten och bli mer relevant. 3 pilot kontor valdes ut för att införa lean.

Nyckelaktiviteter

 • Målformulering
 • Införande av A3 metodik
 • Utbildning i Lean
 • Kundundersökning
 • Medarbetarundersökning
 • Individ och team profilering (DISC analys)
 • Värdeströmsanalyser
 • Visuell ledning – förbättringstavlor
 • Coaching
 • Kraftfältsanalys
 • Studietur till liknande organisationer
 • Organisationsförändring
 • Stöd i rekrytering av ny ledare
 • Plan för kontinuerlig förbättring och uppföljning efter att C2U slutfört sin del.

Några av resultaten (6 månader)

 • Förbättringar på alla KPIer (upp till 50%)
 • Större involvering av de anställda i förbättringsarbetet
 • Ledarna har fått mycket bättre samarbete och enighet.
 • Tätare och öppnare kontakt och mer motiverad personal
 • Ledare tydligare i ledarrollen
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter