Restructuring of manufacturing footprint

LEVERANTÖR TILL BILINDUSTRIN

Företaget hade produktion på ett antal olika enheter. De hade bara en marknad med ett fåtal kunder. Marknaden kollapsade och företaget hade då en kapacitet som översteg efterfrågan. Man var då tvungen att omstrukturera företaget och koncentrera produktionen till färre enheter. Man valde då att flytta vissa produkter internt till andra enheter, vissa produkter avvecklades och på de kvarvarande genomfördes rationaliseringar.

Nyckelaktiviteter

  • Analysera vilka produkter/processer att utveckla vidare
  • Identifiera kapacitet och flaskhalsar i respektive flöde
  • Införa taktad produktion i huvudflödet
  • Rationalisera den huvudsakliga produktionen med 27%
  • Flytta produkter inom koncernen till enheter med bättre processupplägg
  • Avveckla olönsamma produkter
  • Minska den totala personalstyrkan med runt 80%

Några av resultaten (efter 8 månader)

  • Effektiviserad taktad produktion av huvudflödet
  • Optimerat internt flöde
  • För första gången på 10 år visade enheten vinst
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter