Operational Excellence

LEVERANTÖR AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILL OLJEINDUSTRIN

Denna kund hade för höga kostnader och var inte lönsam. Man såg även att orderingången minskade i framtiden. Tillhörande en krossfunktionell organisation gjorde att utmaningarna förstärktes då det var många gränssnitt (interna kund-leverantörs förhållande) att ta hänsyn till. Kulturen präglades av brandsläckningar istället för att ha en förusägbar produktion.

Nyckelaktiviteter

 • Site utvärdering, skapande av målsättning och roadmap
 • Lean introduktion och facilitering av förbättringsinitiativ
 • Uppbyggnad av kvalitetsavdelning och interim chef för kvalitet.
 • Framtagande av ledarskapsprogram
 • Utvärdering av ledarskapsteamet
 • Kontinuerlig support i både förbättrings aktiviteter och linje positioner.
 • Förbättra precisionen inom produktberedning
 • Förbättra ”shop floor” management”
 • Support i rekrytering av site manager.
 • Coaching

Exempel på resultat

 • Lönsam fabrik.
 • Kvalitetsavdelning med tydligt uppdrag
 • Mer effektiv produktion genom förbättrad beredning och förbättringsarbete i fabriken.
 • Förändring i organisation för att tydligare hantera utmatningen.
 • Profilomställ 30 minuter per rulle
 • Kvaliteten på profilsvetsar har förbättrats.
 • Ergonomin har förbättrats avsevärt (små modifieringar av utrustningen som används har gjort svetsningen säkrare).
 • Möjligt att göra omställning med tre operatörer istället för fyra.
 • Antal verktyg som används har halverats och en mer ordningsam arbetsplats. Nya jiggar konstruerade av operatörerna kommer att göra svetsprocessen mycket mer effektiv (endast en operatör behövs i stället för tre).
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter