Utveckling och införande av ett Lean Business System

PROCESSINDUSTRI

Denna kund hade under många år använt lean och gjort många bra förbättringar. De märkte dock att det inte var en del av kulturen och att det inte nådde ut till alla anställda och att det inte fick full effekt. C2U anlitades för att de skulle kunna ta nästa steg och skapa ett business system för att ha en gemensamt synsätt och stötta den önskade kulturen.

Nyckelaktiviteter

 • Coaching av ledningsgruppen vid framtagandet av målformuleringen.
 • En veckas utvärdering för att förstå nuvarande situation inkluderat Denison kultur analys.
 • Coaching i framtagandet av framtida situation och byggblocken för ett business system.
 • Uppstart av pilotområde för att testa och förbättra koncept, principer och verktyg.
 • Utveckling av detaljerat innehåll i business systemet.
 • Uppbyggnad av lean akademi.

Några resultat

 • Handlingskraft att införa ett Lean Business System – acceptans bland top ledare
 • En Lean akademi
 • 2015: 567 förbättringar
 • 2016: 1025 förbättringar
 • 47,8 Mkr i dokumenterad kostreduktion
 • 16 Kund – Leverantörsavtal (internt)
 • 21 Förbättringstavlor
 • 11 Kritiska process team
 • 24 Interna business system tränare
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter