Turnaround hos livsmedelsproducent

Kunden är en aktör som tillverkar livsmedelsprodukter för den nordiska marknaden. Livsmedelsindustrin ställer stora krav på kvalitet och hygien, vilket innebär att produktionen måste ha en kort ledtid, medan hantering av råvarulagret är avgörande för slutprodukten. Livsmedelsindustrin har krävande kunder som förväntar sig att produkterna ständigt uppdateras och förnyas.

Företaget införde och utsattes för många förändringar på kort tid. År 2018 innebar detta att de varje vecka led stora förluster och avslutade budgetåret med ett stort underskott. De flyttade fabriken till nya lokaler, köpte flera mindre leverantörer för att ingå i produktionen, och det skedde många förändringar i ledningen. Kunderna förväntade sig nya produkter som företaget åtagit sig att leverera. Allt detta innebar att fabriken hade stora utmaningar.

Steg 1 – visualisering

Det första C2U stödde ledarna med var att få en översikt.  Viktiga indikatorer togs fram och en ny rapporteringsstruktur skapades för den nya ledningen. En översikt över produkter, varumärken och kunder gjordes för att göra verksamheterna jämförbara med liknande företag. Tillsammans organiserade vi uppdatering av produktberäkningarna med rätt kostnader och delmoment. Baserat på dessa fakta kunde ledningen skapa en ”Sense of Urgency” i företaget och prioritera förbättringsåtgärder.

Steg 2 – stabilisering och avgränsning

Tidigt engagerade C2U avdelningsledare i workshops för att definiera och förtydliga gränssnitten och leveranserna internt på fabriken. Arbetet resulterade i dokumenterade SIPOC (supplier, input, process, output, customer) för alla avdelningar. Vi genomförde liknande övningar med försäljning, kvalitet, produktutveckling och produktion genomförde också liknande övningar och definierade processer och mandat för produktlansering.

För att involvera anställda och öka förbättringsgraden coachade C2U ledningen i dagliga driftsmöten med information om verksamheten och de utmaningar de arbetade med. Ledningen inrättade regelbundna veckohanteringsmöten och dagliga möten för uppföljning av åtgärder och utmaningar.

Steg 3 – Förbättring

Medarbetarnas engagemang skapades genom arbetsgrupper som producerade standarder. Arbetsrutiner och 5S gjordes för att säkerställa korrekt leveranser internt på fabriken, och dessa implementerades och följdes upp av linjechefer med coaching och support från C2U. Linjecheferna var således också mer involverade i produktionen och rapporterade regelbundet produktionsstatus under dagen.

Inom hela företaget upprättades tydliga kommunikationskanaler och beslutsmandat för kvalitet, försäljning, produktutveckling och produktion. På detta sätt skapade företaget en medvetenhet om produktionsprocesser som tillför värde och behovet av synkroniserade supportfunktioner.

Efter sex månader lyckades företaget drastiskt minska de ekonomiska förlusterna. Produktiviteten ökade till nivåerna före produktlanseringen och produktionen blev mycket mer synlig. Företaget kan nu fokusera på försäljning och produktutveckling för att säkra intäkter, denna gång i linje med fabrikens önskemål och möjligheter.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy