Ökad produktivitet i produktionen

TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR PROCESSINDUSTRI

Företaget hade tillsatt en projektgrupp bestående av produktionstekniker och operatörer och C2Us uppgift var att stödja gruppen i deras arbete. Upplägget innebar att gruppen arbetade igenom ett produktverkstadsområde i taget under en 3 månadsperiod för att skapa en aktivitetsplan. Målet var satt till att en 20% förbättring av produktiviteten skulle nås inom en tvåårsperiod och fokus lades på att skapa stabilitet i processerna. C2U var involverad under arbetet med att skapa aktivitetsplanerna.

Nyckelaktiviteter

 • Kartläggning av dagens problem i verksamheten
 • Genomföra tidsstudier av arbetet
 • Genomföra VSM
 • Definiera tillverkningsstrategi
 • Tydliggöra Service-Level-Agreement
 • Fastställa materialanskaffningsstrategi
 • Identifiera GAP i processer och rutiner
 • Utvärdera möjlig hemtagning av legotillverkning
 • Säkerställa korrekta prognoser
 • Standardisera orderläggningsprocessen
 • Ta fram ny produktionslayout
 • Tydliggöra roller och ansvar
 • Kvalitetssäkra leverantörer
 • Kvalitetssäkra masterdata
 • Skapa system för uppföljning av verklig tillverkningstid

Några av resultaten

 • Produktivitetsökning med 40% under två år
 • Förkortad ledtid mot kund
 • Ökad leveransprecision mot kund
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter