Utveckling av standardiserat arbetssätt

ABB

Robotenheten inom ABB i Västerås har på en av sina produktlinjer transformerat montering av robotar till taktat stationsmontage. Genomförandet har inneburit ny maskinutrustning, förändrad organisation och ett nytt sätt att arbeta. Det nya arbetssättet som är taktat och mera flödesinriktad har resulterat i att det standardiserade arbetssättet har behövts utvecklats. Detta har C2U hjälpt till med.

Uppdraget handlade om att tillsammans med kunden utveckla det standardiserade arbetet i en av produktlinjerna för att kunden sedan på egen hand ska kunna ta det vidare i hela organisationen.

Genomförandet gjordes stegvis med följande insatser:

  • Vi kartlagde nuläget för att i så hög grad som möjligt återanvända befintliga mallar, benämningar och system som fanns på plats. Exempelvis fanns sedan tidigare ett digitalt stöd för observation och skapa standarder som anpassades och togs med i det fortsatta arbetet
  • Vi involverade montörerna i hög grad gällande framtagandet av arbetsstandarder. De deltog både i att observera, fastställa och skapa standarder
  • Vi tog fram träningsmaterial, mallar och en standard för standardiserat arbetssätt
  • Workshopar genomfördes i ”varför standardiserat arbete” och med praktisk träning i hur hantverket genomförs. Genomförande utfördes för alla, från montör till högsta ledning
  • Genomförande av praktisk träning i hur man som tränare tränar montörer gällande fastställda arbetsstandarder
  • Vi skapade ett system och genomförde träning för ledare i hur man säkrar att standarder efterlevs och hur de stödjer förbättringsarbetet
  • Löpande stöd och coachning (on job training) för att säkra hela genomförandet

Genomförandet resulterade i en stabilisering av processen med förbättrade nyckeltal samt en kompetensöverföring till kund för att på egen hand kunna ta det vidare.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy