Införa Lean

VARV FÖR UNDERHÅLL AV OLJEPLATTFORMAR OCH SKEPP

C2U började med att stödja ett pilot område för att påbörja införandet av lean. Efter en lyckosam pilot utvidgades arbete och hela varvet blev involverat i olika grad.

Nyckelaktiviteter

 • A3 tänkande och process
 • Mötesstruktur med obligatoriska morgon möten (Tavelmöten) med tydliga aktiviteter som följs upp.
 • Standardiserat arbetssätt
 • 5S
 • Praktisk problemlösning
 • Utbildning/Träning/Coaching
 • Dagliga och Vecko-underhållsrutiner för kritisk utrustning.
 • Förbättrad lagerhantering

Några av resultaten (6 månader)

 • Identifiering av besparingspotential
 • Skapande av intern förbättringsorganisation
 • Utbildning och träning av alla medarbetare
 • 100% utnyttjande av lager kapacitet
 • 99,8% service kvalitet vid expeditions disken, 100% inspektion av returnerat material
 • > 2 Mkr sparat genom återanvändning av returnerat material
 • Från 5 till 0 timmar att finna delar i lager
 • Frigöring av 240 kvadratmeter på varvet
 • Reducering av maskinstopp (0 de senaste 6 månaderna)
 • Från 3 till 4 – hantering av oljeplattformar samtidigt
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter