Fokuserat Lean-arbete

FORDONSTILLVERKARE

Denna kund hade problem med den totala utrustningseffektiviteten (OEE)  på ett viktigt processavsnitt för pressning av fordonskomponenter.

Kraftig ökad kundefterfrågan tillsammans med den låga effektiviteten bidrog till att ytterligare skift fick tillsättas samt övertid för att klara efterfrågan till koncernens slutmonteringar. Ytterligare tillkommande kundefterfrågan gjorde att processavsnittet blev flaskhals för hela koncernen.

Lean-metoder var delvis införda sedan tidigare och även ett riktat förbättringsarbetet hade startas upp. Detta tillsammans gav dock inte något nämnvärt mätbara förbättringar och det låga och instabila OEE-talet kvarstod.

Vårt stöd och coachning innebar bl.a. få processavsnittets organisation och dess stödfunktioner att ”börja om från början”. Vilket innebar att göra redan uppstartade Lean-metoder mera rätt och med högre precision. Även roller, organisation och ledarskap var sådant som fick utvecklats parallellt. Detta tillsammans bidrog till att stabilisera läget på en högre nivå och utifrån denna nivå fortsatte och utvecklades sedan det tvärfunktionella förbättringsarbetet.

Nyckelaktiviteter

Tillkommande eller förbättrade existerande metoder och tillstånd:

 • Ordning och reda/goda vanor med hjälp av 5s
 • Roller, organisation och ledarskap
 • SMED
 • Operatörsunderhåll
 • Ledaruppföljningar
 • Strukturerat och fokuserat förbättringsarbete

Några av resultaten

 • OEE ökade från 45% instabilt till 64% stabilt (under 11 månader)
 • Minskade från 4- till 3-skift och övertid blev sällsynt
 • Nio färre FTE
 • Ökad kapacitet i processavsnittet och kraftigt ökad leveransprecision
 • Stora direkta kostnadsbesparingar
 • Förbättrad kultur och engagemang hos alla berörda medarbetare
 • Lärande arbetssätt för spridning till andra processavsnitt
Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter