Några exempel på våra projekt

Vi i C2U vet hur det är att driva och lyckas med förbättring. Inte bara som konsulter, men framför allt eftersom alla våra medarbetare har lång erfarenhet både som ledare och experter.

Med konsulter som tillsammans har många års erfarenhet, kan vi säga att vi vet vad som krävs – vi kommer inte med “skrivbordslösningar ” utan levererar skräddarsydda lösningar som bygger på beprövade principer, så vi löser rätt problem. Inte minst hjälper vi att bygga en kultur av ständiga förbättringar och att du och ditt team ska kunna ta det vidare detta på egen hand.

Här hittar du ett urval av uppdrag som illustrerar några av de projekt vi har hjälpt våra kunder med.

Turnaround hos livsmedelsproducent

Livsmedelsindustrin ställer stora krav på kvalitet och hygien, vilket innebär att produktionen måste ha en kort ledtid, medan hantering av råvarulagret är avgörande för slutprodukten.

Utveckling av standardiserat arbetssätt

Robotenheten inom ABB i Västerås har på en av sina produktlinjer transformerat montering av robotar till taktat stationsmontage. Genomförandet har inneburit ny maskinutrustning, förändrad organisation …

En stabil affärssystemutrullning med hjälp av Lean

C2U bidrog till en stabil implementering utan kundpåverkan

Vi har hjälpt en kund att kraftigt öka OEE-talet

C2U bidrog till fokuserat Lean-arbete på fabrikens flaskhalslinje

Biltillverkare

Standardiserat arbetssätt infördes, fokus på kritiska processteg

Leverantör till bilindustrin

Företaget var tvungen att omstrukturera och koncentrera produktionen till färre enheter

Eftermarknad till bilindustrin

C2Us uppgift var att blant annat implementera kapacitetsplanering för de interna processerna

Utrustning för processindustri

C2Us uppgift var att stödja en projektgrupp bestående av produktionstekniker och operatörer i deras arbete.

Serviceanläggning för fordon

C2Us uppgift var att utbilda serviceanläggningar i ett koncept som var framtaget tillsammans med företaget.

Leverantör till oljeindustrin

Denna kund hade för höga kostnader och var inte lönsam.

Kommunal/Regional Verksamhet

Kunden hade i sin interaktion med det privata näringslivet kommit i kontakt med Lean och blivit intresserade av att inför Lean principer, tankesätt..

Återvinningsföretag

Kunderna klagade på kvalitén, för många kvalitets ärenden samt en begränsad erfarenhet av industriell produktion.

Tillverkare av delar till flygindustri

Då kunden hade stora störningar i sin produktion som även påverkade deras slutkund, hade man identifierat ett behov av att skapa en ny …

Cost of poor Quality

Hjälpa kunden i att dels förstå omfånget av kvalitetskostnader samt hur organisationen och processerna för kvalitet kunde förbättras.

Processindustri

Denna kund hade under många år använt lean och gjort många bra förbättringar. De märkte dock att det inte var en del av kulturen och …

Varv för oljeplattformar och skepp

C2U började med att stödja ett pilot område för att påbörja införandet av lean. Efter en lyckosam pilot utvidgades arbete och hela varvet blev involverat…

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy