Några exempel på våra projekt

Vi i C2U vet hur det är att driva och lyckas med förbättring. Inte bara som konsulter, men framför allt eftersom alla våra medarbetare har lång erfarenhet både som ledare och experter.

Med konsulter som tillsammans har många års erfarenhet, kan vi säga att vi vet vad som krävs – vi kommer inte med “skrivbordslösningar ” utan levererar skräddarsydda lösningar som bygger på beprövade principer, så vi löser rätt problem. Inte minst hjälper vi att bygga en kultur av ständiga förbättringar och att du och ditt team ska kunna ta det vidare detta på egen hand.

Här hittar du ett urval av uppdrag som illustrerar några av de projekt vi har hjälpt våra kunder med.

Utveckling av standardiserat arbetssätt

Robotenheten i ABB Västerås har endret montering av roboter til taktet stasjonsmontering på en av sine produksjonslinjer.

Fokuserat Lean-arbete

Syfte och mål: Få en inblick i hur man kan skapa en proaktiv beslutsstruktur (oftare förebygga hinder istället för att reaktivt bekämpa problem). Metoder och verktyg för ett engagerat förbättringsarbete. Kunskap kring PDCA i verksamheten och i ledarskapet. Logistikcompagniett Coachning av ledningsgrupp och chefer på Logistikcompagniett. Ledningens mål var att skapa medarbetarengagemang i alla led. Logistikcompaniett [...]

Ledningruppsutveckling för kommun

Som resultat samarbetade ledningsgruppen strukturerat med sin handlingsplan.

En stabil affärssystemutrullning med hjälp av Lean

C2U bidrog till en stabil implementering utan kundpåverkan

Vi har hjälpt en kund att kraftigt öka OEE-talet

C2U bidrog till fokuserat Lean-arbete på fabrikens flaskhalslinje

Biltillverkare

Standardiserat arbetssätt infördes, fokus på kritiska processteg

Leverantör till bilindustrin

Företaget var tvungen att omstrukturera och koncentrera produktionen till färre enheter

Eftermarknad till bilindustrin

C2Us uppgift var att blant annat implementera kapacitetsplanering för de interna processerna

Utrustning för processindustri

C2Us uppgift var att stödja en projektgrupp bestående av produktionstekniker och operatörer i deras arbete.

Serviceanläggning för fordon

C2Us uppgift var att utbilda serviceanläggningar i ett koncept som var framtaget tillsammans med företaget.

Leverantör till oljeindustrin

Denna kund hade för höga kostnader och var inte lönsam.

Kommunal/Regional Verksamhet

Kunden hade i sin interaktion med det privata näringslivet kommit i kontakt med Lean.

Återvinningsföretag

Kunderna klagade på kvalitén, för många kvalitets ärenden samt en begränsad erfarenhet av industriell produktion.

Tillverkare av delar till flygindustri

kunden hade stora störningar i sin produktion som även påverkade deras slutkund.

Cost of poor Quality

Hjälpa kunden i att dels förstå omfånget av kvalitetskostnader samt hur organisationen och processerna för kvalitet kunde förbättras.

Processindustri

Denna kund hade under många år använt lean och gjort många bra förbättringar.

Varv för oljeplattformar och skepp

C2U började med att stödja ett pilot område för att påbörja införandet av lean.

Brahehälsan

Syfte och mål Att genom utveckling av verksamhetens ledare öka kvaliteten för patienter och medarbetare (jobba lugnare och få mera gjort). Minska ledtider, bl.a. minska väntan vid akutbesök. Bättre resursutnyttjande, bl.a. genom ökad gemensam planering för olika funktioner/yrkeskategorier (Målsättningen var inte att minska personal). Att utveckla chefer som gemensamt kan vara bra bollplank/stöd till varandra [...]

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U ca 1 gang per måned.
Se vår personvernpolicy