Anders Stenmark

Anders Stenmark

Namn: Anders Stenmark
Titel: Senior Management Consultant
Telefon: +47 481 49 926 
E-post: anders.stenmark@c2ugroup.com

Anders har efter att ha arbetat i mer än 30 år i svensk och norsk industri stor erfarenhet inom området  Operations. 

Han har drivit och deltagit i ett stort antal omställningsprojekt, både som linjechef och konsult.  

Sedan många år är han en stark anhängare av att driva förbättrings- och förändringsarbete med Lean-principer som grund. Efter att ha själv ha praktiserat dessa i sina chefsroller och stöttat andra att göra detsamma har han sett och upplevt fördelarna.   
Anders kärnkompetens ligger inom Produktionssystem, Operational Excellence, Lean (ledarskap), Change Management