Ingrid Elison

Ingrid Elison

Namn: Ingrid Elison
Titel: Senior Management Consultant
Telefon: 467-033-73220
E-post: ingrid.elison@c2ugroup.com

Ingrid har 15 års erfarenhet av lean-implementering i privat sektor. Hon har blivit belönad med svenska Lean-priset för sitt arbete som huvudansvarig för Leanarbetssätt.

Ingrid har arbetat i många år som chef inom privat och statlig sektor. Hon är utbildad civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola och har även studerat arbetslivets pedagogik på högskola.