Jonas Pettersson

Jonas Pettersson

Namn: Jonas Pettersson
Titel: Partner & CEO
Telefon: 467-602-51451
E-post: jonas.pettersson@c2ugroup.com

Jonas Pettersson har lång erfarenhet av affärsutveckling från en mängd olika branscher och delar av värdekedjan. Han har arbetat med en kontinuerlig förbättring av strukturella och kulturella perspektiv vid AstraZeneca. Som perfomance director för REC byggde han upp en avdelning för att öka förbättringstakten och metodik. Avdelningen hade en avgörande betydelse för de goda förbättrings resultat som uppnåtts.

Jonas har också lång erfarenhet som konsult inom olika branscher och områden i konsultföretag Acando och Frontec.

Han är specialiserad på förändringsarbete, strategi genomföring och Lean och Six Sigma-metodik, i tillägg besitter han en stark analytisk förmåga.