Predrag Popovic

Predrag Popovic

Namn: Predrag Popovic
Titel: Senior Management Consultant
Telefon: 474-523-4699
E-post: predrag.popovic@c2ugroup.com

Predrag har lång erfarenhet av förbättringsprojekt i Posten Norge och Bring i distribution, produktion och upphandling av transporter. Han har stor erfarenhet av Lean-filosofin, metoder och verktyg.

Han har erfarenhet av projekt i verksamhetsstyrning och rationalisering av produktions- och lagersystem. Predrag är bra på att bygga relationer och erfaren inom coaching och att utveckla ledare. Dessutom är han mycket intresserad av och mycket skicklig i strukturerad problemlösning.

Predrag är civilingenjör i maskin, produktion och kvalitetsteknik vid NTNU.