Terje Klausen

Terje Klausen

Namn: Terje Klausen
Titel: Manager C2U Academy
Telefon: 479-053-8524
E-post: terje.klausen@c2ugroup.com

Terje Klausen er manager for C2U Academy. De siste årene har han vært daglig leder for NEVU, som fra høsten 2016 er innfusjonert i C2U Group som C2U Academy. Klausen har stått sentralt i videreutviklingen av NEVUs læreprogrammer, digitale læreplattform og andre digitale støtteverktøy. Han har mer enn 30 års erfaring fra virksomhetsledelse, prosjektledelse og utviklingsarbeid innen media, kunnskapssystemer, næringsklynger og forbedringsarbeid.