Tjänster

Vi är ett nordiskt konsultbolag med en bakgrund sedan 1999. Kännetecknande för våra konsulter är att vi haft ledande roller i linjen i olika företag inom olika delar av värdekedjan. Vi erbjuder konsulthjälp främst inom produktion, logistik, service och produktutveckling.

Genom sammangåendet mellan C2U och JMAC Scandinavia har vi en nära relation till Japan och har egenutvecklade utbildningar tillsammans med Toyota samt att vi kan nyttja japanska konsulter i våra uppdrag. Vi vågar påstå att vi kombinerar den bästa kunskapen och erfarenheten från Japan och Norden.

Vårt fokus på att kultur och struktur måste vara i balans för att uppnå uppsatta mål är ett framgångskoncept som vi använder i våra uppdrag. Vi är faktaorienterade och har vår största styrka i genomförandet. Vi arbetar i hela organisationen tillsammans med, och genom era medarbetare! För oss är det viktigt att vi överför vår kunskap och erfarenheter innan vi lämnar uppdraget så det inte blir ett glapp i fortsatt förbättringsarbete.

Vi har långa relationer med våra kunder där vi ger support genom förbättringsresan med hela vår kompetens. Det innebär att vi är inne olika långa perioder och med olika resurser beroende på vad utmaningen är för tillfället. På det sättet kan våra kunder använda vår expertis när de behöver det och bara under de tidsperioder som det krävs.

Våra tjänster kan delas in i 3 huvudområden:

Management Consulting

Kultur och ledarskap

Utbildning och Träning

I de flesta uppdrag kombinerar vi tjänsterna i huvudområdena beroende på vilket behov som finns och vilka mål som organisationen har.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter