Coaching av ledare

För ge dig bättre förutsättningar att kunna verka som ledare, arbetar vi i C2U enligt följande modell av ledarskap:

Modellen bygger på två delar; ledarskap och styrning. Modellen visar att du växlar mellan ledarskap och styrning beroende på situation. Din utmaning är att hitta en lämplig balans mellan dessa två dimensioner. Ledarskap och styrning hänger ihop inbördes och samverkar med varandra. Hur flexibelt du kan utnyttja dessa två dimensioner i den aktuella situationen, kommer att vara avgörande för hur effektiv du är som en ledare.

Våra coachningsmodeller och verktyg innefattar bla:

  • Framtagande av din och din organisations önskade situation, vision och värderingar
  • Testa olika analyser och perspektiv på specifika frågor du möter
  • Observation av dina och eventuellt din ledningsgrupps arbetssätt.
  • Reflektioner och utbildningsinsatser

Coachningen bygger huvudsakligen på möten och samtal mellan dig som ledare och konsulter från C2U. Syftet med coachningen är att öka din personliga trygghet i rollen som ledare, och därmed ett mer effektivt utövande av ditt ledarskap.

Vi fokuserar speciellt på hur man tar ägarskap av ledarrollen, liksom en medvetenhet om din personliga stil (i förhållande till beteende och kommunikation), och förståelse för din inverkan på andra. Dessutom bidrar coachningen till att hitta den bästa möjliga lösningen i din organisation för att skapa en arbetsmiljö som engagerar medarbetarna samt skapar klarhet kring förväntningar på förändring, uppgift och resultat.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter